About us      |     Course      |      Our Success     |       Event     |     Articles     |      Hot Links     |     Contact us
 
 
 

ԡ

ԡ

ฝึกอบรมโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ตรงจากสายการบินชั้นนำ ห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมห้องฝึกปฏิบัติ
โรงเรียนภาษาและธุรกิจการบิน
เปิดทำการทุกวัน
จันทร์-ศุกร์ 10:00-21:00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 09:00-17:00 น.
Tel : (662) 664 -2855–6
Fax :(662) 664-2857
การโอนเงินเข้าบัญชี
โรงเรียนฟ้าใส

ชื่อบัญชี บจก. ที เอาเออร์
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาย่อยอโศก
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 741-2-31406-3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
History
โดยการริเริ่มของบรรดา แอร์โฮสเตสและสจ๊วต จากสายการบินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพทางด้านอุตสาหกรรมการบินซึ่งกำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการพลักดันให้สนามบินสุวรรณภูมิเป็นสนามบินขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุด ส่งผลให้ภาคเอกชนขานรับนโยบายโดยมีการเปิดสายการบินใหม่ อีกมากมาย ทำให้ความต้องการบุคลากรทางด้านนี้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นนักบิน, แอร์โฮสเตส - สจ๊วต, พนักงานต้อนรับภาคพื้นดินฯลฯ และสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือสถาบัน หรือ โรงเรียนที่มีการฝึกอบรมแอร์โฮสเตส- สจ๊วตที่มีอยู่ในขณะนี้ยังมีจุดอ่อนในเรื่องคุณภาพและราคาที่ไม่สมดุลกัน ด้วยสาเหตุดังกล่าว คณะผู้บริหารโรงเรียนภาษาและธุรกิจการบินฟ้าใส จึงมีนโยบายหลักในการมอบความรู้ จากประสบการณ์ตรงและการบริการที่ดีเลิศ พร้อมราคาที่ยอมรับได้ (Acceptable price) เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ ให้กับน้องๆ ที่มีใจรักและมุ่งมั่นที่จะก้าวไปถึงจุดหมายร่วมกัน


Mission
อาชีพ แอร์โฮสเตส – สจ๊วต เป้าหมายของน้องๆ และเป้าหมายของพวกเรา “ฟ้าใส” คือสิ่งเดียวกัน ดังนั้นการสร้างฝันของน้องๆ ให้เป็นจริงคือภารกิจหลักที่ยิ่งใหญ่ของทีมงาน “ฟ้าใส”พวกเราจึงมุ่งมั่นเกินร้อย และทุ่มเทอย่างจริงจังเพื่อมอบความรู้พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ในสายงานแอร์โฮสเตส – สจ๊วต ที่มีมากว่า 20 ปี เพื่อสร้างจุดแข็งให้กับทุกคนก้าวสู่อาชีพที่ใฝ่ฝันด้วยความมั่นใจและในอนาคตพวกเรา”ฟ้าใส” ยังต้องการเป็นผู้นำทางด้านการอบรมบุคลากรในสายอาชีพธุรกิจการบิน ด้วยความพร้อมในศักยภาพทุกๆด้าน เราจึงมั่นใจว่า จะสามารถนำน้องๆไปถึงจุดมุ่งหมายด้วยคุณภาพและความประทับใจ


Objectives
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ในอาชีพ แอร์โฮสเตส – สจ๊วต
เพื่อเป็นแนวทางในการสมัครและสัมภาษณ์แอร์โฮสเตส – สจ๊วต
เพื่อให้คำปรึกษา และแนะนำในการพัฒนาบุคลิกภาพทุกๆด้าน
เพื่อสร้างจุดแข็งนำพาทุกคนสู่อาชีพแอร์โฮสเตส – สจ๊วต

Strengths
ฝึกอบรมและทำการสอน โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ตรงจากสายการบินชั้นนำ
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานโดยผู้เชี่ยวชาญ
การฝึกสัมภาษณ์แข้มข้น เหมือนจริงตัวต่อตัว พร้อมรับคำแนะนำ
ห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมห้องฝึกปฏิบัติ (Mock up)
สถานที่ตั้งโรงเรียนอยู่ใจกลางย่านธุรกิจ เดินทางสะดวกปลอดภัย
มอบประกาศนียบัตร (certificate) เมื่อจบหลักสูตร
ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

Team
คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ :
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนภาษาและธุรกิจการบินฟ้าใส
(อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี)

คุณปาณิสรา เทียนทอง :
 

กรรมการบริหารและอาจารย์ประจำ
(อดีตแอร์โฮสเตส Senior In - charge สายการบินญี่ปุ่น)

คุณวราภรณ์ วิริโยทัย :
  อาจารย์พิเศษ
(อดีตครูสอนภาษาไทย และมัคคุเทศน์บริษัททัวร์ชื่อดัง)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
About us      |     Course      |      Our Success     |       Event     |     Articles     |      Hot Links     |     Contact us
Faahsai.com
School of language and airline business "We Fulfill Your Dream"
สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย @2006 ฟ้าใส : โรงเรียนภาษาและธุรกิจการบิน