About us      |     Course      |      Our Success     |       Event     |     Articles     |      Hot Links     |     Contact us
 
 
 
ฝึกอบรมโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ตรงจากสายการบินชั้นนำ ห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมห้องฝึกปฏิบัติ
โรงเรียนภาษาและธุรกิจการบิน
เปิดทำการทุกวัน
จันทร์-ศุกร์ 10:00-21:00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 09:00-17:00 น.
Tel : (662) 664 -2855–6
Fax :(662) 664-2857
การโอนเงินเข้าบัญชี
โรงเรียนฟ้าใส

ชื่อบัญชี บจก. ที เอาเออร์
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาย่อยอโศก
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 741-2-31406-3
 
 
 
 
 
 
 
 

New TOEIC (57 ชั่วโมง) New TOEIC
หลักสูตรปรับปรุงใหม่ล่าสุด เตรียมความพร้อมสำหรับข้อสอบโทอิคแนวใหม่โดยเฉพาะ

•  อัดแน่นด้วยเนื้อหาไวยากรณ์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงขั้นสูง
•  เน้นเทคนิคทำคะแนน โดยได้รับความรู้และความสนุกในการเรียนภาษาไปพร้อมกัน
•  เน้นการฟังและทำข้อสอบ listening และเพิ่มทักษะการฟังด้วยเพลง
•  เน้นคำศัพท์ ( Vocabularies) และคำเหมือน ( Synonyms) ที่พบได้บ่อยในข้อสอบ
•  สอนเทคนิคการทำข้อสอบ reading โดยใช้หลัก Skimming & Scanning
•  ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสอน เพื่อประสิทธิ์ภาพสูงสุดในการเรียนการสอน
•  มีการทดสอบหลังจบคอร์ส ( Post-test) เพื่อวัดระดับทางภาษาของผู้เรียนก่อนสอบจริง
•  ได้รับส่วนลดทุกครั้งในการสอบ TOEIC จาก 1 5 00 เหลือ 12 00 บาท

** รับรองคะแนนที่ 650 ขึ้นไปถ้าไม่ผ่านเรียนซ้ำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ฟรี !!**General English (30 ชั่วโมง)

•  เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการปรับพื้นฐานไวยกรณ์ (Grammar Clinic)
•  สามารถปรับใช้กับการเรียน TOEIC และภาษาอังกฤษชั้นสูงได้โดยตรง
•  การสอนที่แตกต่างอย่างโดดเด่น เข้าใจง่าย 100 %
•  บรรยากาศการเรียนสนุกสนานเป็นกันเอง รับเพียง 5 ท่านต่อคอร์ส
Conversation I English Conversation for Beginner (30 ชั่วโมง )

•  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มสนทนาภาษาอังกฤษ
•  พื้นฐานไม่แน่น และไม่สามารถสร้างประโยคในการสนทนาได้
•  สอนการสร้างรูปประโยคที่ถูกต้องแบบง่ายๆ ในชีวิตประจำวันทั้งประโยคบอกเล่า คำถามและปฏิเศษ
•  เน้นคำศัพท์, adverb และ adjective ที่พบบ่อยและใช้งานบ่อย
•  เรียนรู้ tense พื้นฐานในการสนทนาแบบง่ายๆ
•  เรียนจบแล้วสามารถสนทนาสื่อสารได้ เล่าเรื่องในอดีต ปัจจุบันและอนาคตได้
•  บอกเวลา สถานที่ และบอกทิศทางได้ถูกต้อง ไม่ต้องกลัวการสนทนากับชาวต่างชาติอีกต่อไป
Conversation II English Conversation for Intermediate user (40 ชั่วโมง )

•  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มสนทนาภาษาอังกฤษ
•  พื้นฐานไม่แน่น และไม่สามารถสร้างประโยคในการสนทนาได้
•  สอนการสร้างรูปประโยคที่ถูกต้องแบบง่ายๆ ในชีวิตประจำวันทั้งประโยคบอกเล่า คำถามและปฏิเศษ
•  เน้นคำศัพท์, adverb และ adjective ที่พบบ่อยและใช้งานบ่อย
•  เรียนรู้ tense พื้นฐานในการสนทนาแบบง่ายๆ
•  เรียนจบแล้วสามารถสนทนาสื่อสารได้ เล่าเรื่องในอดีต ปัจจุบันและอนาคตได้
•  บอกเวลา สถานที่ และบอกทิศทางได้ถูกต้อง ไม่ต้องกลัวการสนทนากับชาวต่างชาติอีกต่อไป
Conversation III English Conversation for Advance user (40 ชั่วโมง )


•  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานอยู่แล้วและต้องการสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ
•  ออกแบบหลักสูตรสำหรับนักเรียนไทยโดยเฉพาะ พัฒนาการใช้คำศัพท์และการพูดโต้ตอบอย่างคล่องแคล่ว
•  เกี่ยวกับหัวข้อและสถานการณ์ต่างๆ อย่างหลากหลาย
•  เรียนรู้การใช้ tense ต่างๆมากขึ้นและละเอียดยิ่งขึ้น
•  สอนการใช้ If clauses, passive voice, Conjunctions, To infinitive และ Gerund ให้ถูกต้อง
•  เมื่อเรียนจบแล้วช่วยให้คุณสามารถสนทนาได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วมากขึ้น เช่น การเริ่มต้นและปิดบทสนทนา
•  การพูดแทรก การเปลี่ยนหัวข้อการพูด และการเจรจาต่อรอง นอกจากนี้ยังได้เพิ่มพูนทักษะการฟังอีกด้วยWriting I Basic Writing (30 ชั่วโมง )

•  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษา และพัฒนาทักษะการเขียนในเวลาเดียวกัน
•  เป็นการฝึกฝนทักษะล้วนๆ ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้ฝึกฝนการเขียนในด้านที่ตนมีปัญหา
•  มีความเข้าใจว่าการเขียนเป็นกระบวนการ
•  สามารถเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษโดยวางโครงสร้างได้เป็นอย่างดี
•  เข้าใจวิธีการเขียนย่อหน้าที่ดี และสามารถจัดระเบียบข้อมูลในย่อหน้าได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล
•  สามารถเขียนคำอธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ในการทำการทดลอง กระบวนการ
และอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ สถานที่ และบุคคลได้
Faahsai High Flyer (20 ชั่วโมง) (เรียนผ่าน Skype, Face Time, Line VDO)

•  การเตรียมเอกสารในการสมัคร การแนะนำตัวเองที่ถูกต้องและน่าสนใจ
•  อบรมบุคลิกภาพ , การแต่งหน้า , แต่งกาย เพื่อการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว
•  การฝึกตอบสัมภาษณ์ด้วยคำถาม – ตอบ ที่มักถูกสัมภาษณ์อย่างละเอียด
•  การฝึกสัมภาษณ์แข้มข้นเหมือนจริง ตัวต่อตัว พร้อมรับคำแนะนำ
•  ครูผู้สอนล้วนมีประสบการณ์สูงจากสายการบินชั้นนำ P'Som Faahsai แอร์ซีเนียร์ของ Japan airlines และ P'Nan แอร์ซีเนียร์ของ Emirate, Norwegian
•  เรียนจบแล้วสามารถเข้ามา brush up ได้ตลอด
•  เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ต่างประเทศ ต้องการสมัครแอร์-สจ๊วต ที่ต่างประเทศ
เตรียมแอร์โฮสเตส – สจ๊วต (45 ชั่วโมง)

•  ไม่ต้องคาดเดาอีกต่อไปว่าคุณจะถูกถามอะไรบ้าง
•  เตรียมคำตอบที่ใช่..และเป็นตัวของตัวเองก่อนการสัมภาษณ์ แค่นี้คุณก็พร้อมสำหรับทุกคำถาม
•  คุณต้องวางตัวอย่างไร แต่งตัวแบบไหน อะไรควรทำ อะไรควรหลีกเลี่ยง
•  "ทดลองสอบสัมภาษณ์เสมือนจริง" คุณจะไม่มีทางผิดพลาดในวันสัมภาษณ์จริง
•  บันทึกเสียงและวีดีโอในห้องเรียน เพื่อให้คุณได้เห็นและได้ยิน ในสิ่งที่ผู้สัมภาษณ์จะได้เห็นและได้ยิน
•  การดูแลที่ใกล้ชิด ติดตามผล จนกว่าจะติดปีก
•  นักเรียนต้องได้รับการ prescreen ก่อนลงทะเบียนเรียน
•  ครูผู้สอนมีประสบการณ์สูง P'Som Faahsai แอร์ซีเนียร์ของ Japan airlines และ P'Nan แอร์ซีเนียร์ของ Emirate, Norwegian


 
กำหนดการเรียนประจำปี 2557
 

New Courses เดือน มกราคม

 • TOEIC (ส, อา) เริ่ม เสาร์ที่ 25 มกราคม เวลา 13.30 – 16.30น.
 • เตรียมแอร์-สจ๊วต (ส, อา) เริ่ม เสาร์ที่ 4 มกราคม เวลา 1 0.00 – 13.00 น.
 • General (ส, อา) เริ่ม เสาร์ที่ 18 มกราคม เวลา 1 0.00 – 13.00 น.
 • Conversation 0 (จ,อ ) เริ่ม จันทร์ที่ 20 มกราคม เวลา 13.30 – 16.30 น.
 • Conversation I (ส,อา ) เริ่ม อาทิตย์ที่ 12 มกราคม เวลา 13.30 – 16.30 น.
 • Conversation II (ส,อา ) เริ่ม อาทิตย์ที่ 12 มกราคม เวลา 10.00 – 13.00 น.

New Courses เดือน กุมภาพันธ์

 • TOEIC (จ,พ,ศ) เริ่ม จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ เวลา 1 8.00 – 21.00 น.
 • เตรียมแอร์-สจ๊วต (ส, อา) เริ่ม เสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ เวลา 13.30 – 16.30 น.
 • General (ส, อา) เริ่ม เสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ เวลา 1 0.00 – 13.00 น.
 • Conversation 0 (ส,อา ) เริ่ม เสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ เวลา 13.30 – 16.30 น.
 • Conversation I (ส,อา ) เริ่ม เสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ เวลา 1 0.00 – 13.00 น.
 • Conversation II (ส,อา ) เริ่ม เสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ เวลา 13.30 – 16.30 น.

New Courses เดือน มีนาคม

 • TOEIC (ส, อา) เริ่ม เสาร์ที่ 1 มีนาคม เวลา 1 0.00 – 13.00 น.
 • เตรียมแอร์-สจ๊วต (ส, อา) เริ่ม เสาร์ที่ 1 มีนาคม เวลา 1 0.00 – 13.00 น.
 • Conversation 0 (ส,อา ) เริ่ม เสาร์ที่ 8 มีนาคม เวลา 13.30 – 16.30 น.
 • Conversation I (ส,อา ) เริ่ม เสาร์ที่ 29 มีนาคม เวลา 1 0.00 – 13.00 น.
 • Conversation II (ส,อา ) เริ่ม เสาร์ที่ 29 มีนาคม เวลา 13.30 – 16.30 น.

New Courses เดือน เมษายน

 • TOEIC (ส, อา) เริ่ม เสาร์ที่ 5 เมษายน เวลา 13.30 – 16.30น.
 • เตรียมแอร์-สจ๊วต (ส, อา) เริ่ม เสาร์ที่ 5 เมษายน เวลา 13.30 – 16.30 น.
 • General (ส, อา) เริ่ม เสาร์ที่ 5 เมษายน เวลา 1 0.00 – 13.00 น.
 • Conversation 0 (ส,อา ) เริ่ม เสาร์ที่ 19 เมษายน เวลา 13.30 – 16.30 น.
 
1 ทศวรรษ กับ 2,000 นางฟ้า มุ่งสู่ความสำเร็จกับ ฟ้าใส
Course
Regular Price
Promotion Price

Student / class

TOEIC 57 ชม.
21,000
13,500
12-15
General English (30 ช.ม.)
7,000
5,500
8
Conversation 0 Pre-Beginner (30 ช.ม.)
7,500
5,500
6-7
Conversation I Beginner (30 ช.ม.)
7,500
5,500
6-7
Conversation II Pre- Intermediate user (30 ช.ม.)
7,500
5,500
6-7
Conversation III Intermediate user (40 ช.ม.)
8,500
6,700
6-7
Writing I Basic Writing (30 ช.ม.)
6,000
5,500
5
เตรียมแอร์-สจ๊วต (45 ช.ม.)
25,000
19,500
7-10
Faahsai High Flyer (20 ช.ม.)
(เรียนผ่าน Skype, Face Time, Line VDO)
24,000
20,000
1
TOEIC +เตรียมแอร์-สจ๊วต ( 102 ช.ม.)
46,000
30,500
7-10

Buffet Course ( Toeic,ConverI,II เตรียมแอร์ 162 ชม )

61,000
40,000
7-10
Super Buffet Course (Toeic, General,Conver0, I,II, เตรียมแอร์ 222 ชม )

75,500

50,000
7-10
 

มัดจำค่าเรียน Course ละ 3,000 บาท โอนเงินเข้าบัญชี บจก.ที เอาเออร์
ธ. กสิกรไทย-สาขาย่อยอโศก(ออมทรัพย์) เลขที่ 741-2-31406-3
Fax ใบ pay-in พร้อมเขียนชื่อ ,เบอร์โทรและ course ที่ลงมาที่ 02-664-2857
www.faahsai.com , fanpage: www.facebook.com/somfaahsai
Line ID: somfaahsai , Instagram: somfaahsai

Tel : (662)664-2855-6 , Mobile : 089-118-6999 , Fax : (662)664-2857

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
About us      |     Course      |      Our Success     |       Event     |     Articles     |      Hot Links     |     Contact us
Faahsai.com
School of language and airline business "We Fulfill Your Dream"
สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย @2006 ฟ้าใส : โรงเรียนภาษาและธุรกิจการบิน